dzeciNW.jpg

slajder.jpg

Ubezpieczenia dla rolników


Ubezpieczenia Dorbowolne

 • Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • Ubezpieczenie upraw
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Ubezpieczenie pasiek
 • Ubezpieczenie drobiu
 • Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności
 • Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników

 • OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
POWRÓT

KONTAKTVb ubezpieczenia i Finanse
Violetta Batka
ul. Stawowa 2a, 86-022 Dobrcz
Nip: 554-180-22-80
Regon: 340269061


600 952 999


biuro@vbubezpieczenia.pl