dzeciNW.jpg

slajder.jpg

Ubezpieczenia indywidualne


Nieszczęśliwe wypadki - ubezpieczenia indywidualne i grupowe

W życiu prywatnym i w pracy oferujemy Państwu ubezpieczenia ochronne gwarantujące wypłatę odszkodowania w związku z zaistniałym wypadkiem. Odszkodowania są wypłacane według procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Oprócz świadczenia podstawowego zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 

- zwrotu kosztów leczenia

- dziennego świadczenia w związku z pobytem w szpitalu

- zwrotu kosztów rehabilitacji i przeszkolenia zawodowego

- jednorazowe świadczenie w związku z utratą zdolności do wykonywania pracyprogresywny system wypłaty świadczeń.

 

Ubezpieczenia mogą być zawierane w formie indywidualnej i grupowej.

Okres ubezpieczenia może być roczny lub krótszy w zależności od potrzeb (ubezpieczenia wycieczek).

Dla osób poszukujących szerszego zakresu świadczeń mamy przygotowaną specjalna ofertę ubezpieczenia opartego na zasadach pracowniczych ubezpieczeń grupowych.

Może być ono zawierane indywidualnie, bez wymogu posiadania zatrudnienia oraz bez konieczności powiązania polisy z miejscem pracy.

Ubezpieczenia te zawieramy w kilkunastu wariantach różniących się sumą ubezpieczenia oraz zakresem ubezpieczenia.

Jesteśmy przekonani, że na pewno każdy z Państwa wybierze coś ciekawego z naszej oferty.


POWRÓT

KONTAKTVb ubezpieczenia i Finanse
Violetta Batka
ul. Stawowa 2a, 86-022 Dobrcz
Nip: 554-180-22-80
Regon: 340269061


600 952 999


biuro@vbubezpieczenia.pl